Mliekárenské kultúry

vytlačiť

 

 

Aplikácia produktov podľa receptúr vytvorených na základe výsledkov skúšok v zmysle konkrétnych požiadaviek a možností klienta 

Kultúry

 Hlbokomrazené kultúry ako prirodzene vyselektované zmesi, zvlášť odolné voči bakteriofágom.

Použitie:

 

 

Syridlá


živočíšne:

 • chymozínovo-pepsínové o sile 150 IMCU 

mikrobiálne:

 • tekuté o sile 220 IMCU, 750 IMCU
 • granulát o sile 2250 IMCU

  

Ďalšie produkty pre mliekárenskú výrobu :

 • Médiá na pestovanie prevádzkových zákvasov
 • Prípravky proti plesniam / baktériám
             - Natamicin
             - Lysosym (tekutý)
 • Sodium Nitrat  
 • Prírodná kyselina mliečna
 • Prírodná mäsová aróma 
 • Stabilizátory
 • Chlorid vápenatý (33% roztok)
 • Cheesecoating
 • Vosky
 • Kalcium Chlorid
 • Prírodné arómy
 • Prírodné farbivá
 • Bylinky