Obalové materiály a baliace stroje

vytlačiť

 

Zmrštiteľné vrecká

 • na mäsové výrobky (špeciálne aj na výrobky s kosťou)


Varné vrecká

 • na šunkový program

Fólie

 • Na misky
  1. vrchné
  2. spodné
   • balenie v ochrannej atmosfére
   • vákuové balenie
   • fólie na skin balenie
 • Tvoriace rukáv

Sacie podložky
Misky pre balenie s vrchnou fóliou

 

Baliace zariadenia na balenie do

 • fólií
  1. do ochrannej atmosféry
  2. vákua
  3. skin balenie
  4. danfresh
 • zmrštiteľných rukávov
 • zmrštiteľných vrecák

Atomizačné zariadenia pre údiace komory